Stručné informace o podmínkách přidělení titulů FIAP

Platné od 1. 1. 2016

Podmínky k získání vyznamenání FIAP

Podmínky AFIAP EFIAP EFIAP/b EFIAP/s EFIAP/g EFIAP/p EFIAP/d1 EFIAP/d2 EFIAP/d3 MFIAP
kdy lze nejdřív žádat od 1. přijetí / předchozího titulu 1 rok 1 rok 1 rok 1 rok 1 rok 1 rok 1 rok 1 rok 1 rok 1 rok
počet salonů* 15 30               CV
počet zemí 8 20 5 10 15 20 5 7 10 portfolio – 20 ks
počet celkově přijatých fotografií 40 250 200 300 500 700       úvodní dopis
počet rozdílných přijatých prací 15 50 50 100 150 250 15 30 50 koncept tvorby
z toho rozdílných tištěných 4 12                
počet oceněných fotografií**   2*** 4 5 6 7 50 100 200 formulář MFIAP

* Salonové kruhy (Circuits) se počítají jako 1 salon.
** Ceny musí být z různých států a různých salónů, ale nikoliv v jednom salónovém okruhu
*** K žádosti o titul je potřeba přiložit 5–7 fotografií v digitální podobě ve velikosti 3600 Pixelů po delší straně, označených takto: T01_Jméno_Příjmení_Název fotografie. Každá z přiložených fotografií musí být přijata alespoň na 3 různých salónech

Pro detailní informace o podmínkách přidělení titulu nás kontaktujte na cffu.praha@gmail.com.RSS

Zvolte jazyk: